Diamond Logos

De leer van de Diamond Logos is een pad van zelfrealisatie en transformatie die bestaat uit een breed veld van psycho-spirituele wijsheid. Het is revolutionair in de zin dat het kennis van moderne westerse psychologie en leringen uit de grote spirituele en mystieke tradities op een compleet nieuwe manier combineert.

Het pad leert ons onze kostbare ware natuur en de vele manifestaties ervan herkennen en belichamen. We leven in een zeer kostbare, rijke realiteit en we zijn prachtige magische wezens, maar we weten niet wie we zijn en kennen de realiteit waarin we leven niet. We zijn in een vorm van slaap, leven door concepten en geloofssystemen die ons niet toestaan om te zien wie we echt zijn. Het Diamond Logos werk gaat over het verwijderen van deze sluiers en barrières en het transformeren van ons bewustzijn, zodat we de verbinding met onze ware Natuur, onze Essentie kunnen herstellen en integreren. En zo de rijkdom van wie we zijn en de realiteit waarin we leven kunnen ervaren.

De grondlegger

Faisal Muqaddam is de grondlegger van de Diamond Logos leringen. Samen met A.H. Almaas en Karin Johnson is hij ook mede-ontwikkelaar van de Diamond Approach. Hij geeft les in de V.S. sinds 1981, en leidt retreats in Europa sinds 1997.

Faisal Muqaddam is geboren in Koeweit  in 1946, en hij heeft daar bij diverse soefi-meesters gestudeerd. In de V.S. is hij opgeleid als Reichiaans therapeut bij dr.Philip Curcuruto. Hij studeerde daar ook bij diverse zeer gerespecteerde teachers zoals Tarthang Tulku Rinpoche  en dr. Claudio Naranjo. Hij heeft een visie ontwikkeld waarin deze invloeden uit het oosten en het westen geïntegreerd zijn.

In de leringen van Diamond Logos ervaar je vooral zijn hart en zijn spirit. Voor zijn studenten is  Faisal zowel een visionair, als een verrassende  inspirator als ook een man met een zeer groot en vreugdevol hart.

Faisal Muqaddam