Essentietrainingen

Het doel van deze ervaringsgerichte trainingen is om opnieuw contact te maken met je ware natuur of Essentie en deze rechtstreeks te ervaren. De trainingen zijn gebaseerd op de Diamond Logos Leringen. Het essentiewerk begint daar waar de meeste therapeutische benaderingen eindigen. Ondanks het feit dat we werken met emotionele conflicten en persoonlijkheidsthema’s ligt de nadruk op de contactbreuk met onze Ware Natuur, ons ZIJN of onze Essentie. De belangrijkste reden van onze moeilijkheden, ongemak of onvrede is de contactbreuk met onze diepte of Essentie.

Onze ware Natuur, ons Zijn of onze Essentie is dat deel in ons dat niet geconditioneerd is, dat niet gevormd is door ons verleden, dat niet een reactie is op wat wij meemaken, dat niet beïnvloed is door onze ervaringen, dat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is wie we in essentie zijn, ons oorspronkelijk Zijn. 

Ons ego of onze persoonlijkheid is dat deel in ons dat geconditioneerd is, dat gevormd is door ons verleden. Dat is wie we zijn geworden; het aangepaste zelf, het geconditioneerde zelf. Dat is ook waar we ons over het algemeen mee identificeren. Hier zeg je “ik” tegen. Dit is wie ik ben, zo ken ik mijzelf. We hebben geleerd om ons aan te passen en om die aangepaste versie van onszelf tot een tweede natuur te maken. En dit belemmert ons nu om onze Essentie of ons ware Zelf te zijn.

De meeste psychotherapeutische benaderingen hebben geen aandacht voor de Zijnsdimensie of Essentie en de verschillende kwaliteiten van je Essentie. Anderzijds hebben de meeste spirituele benaderingen de tendens om over het ego of de persoonlijkheid heen te springen of deze af te wijzen. Het essentiewerk geeft ons een ervaringsgericht begrip van het essentiële domein en van het ego of de persoonlijkheid en het laat je zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er een liefdevol begrip ten aanzien van de persoonlijkheid. Daardoor laat de identificatie met onze persoonlijkheid los en verschuift het naar onze Essentie en kunnen we ons leven vorm geven vanuit Essentie, vanuit vrijheid en compleetheid. 

Omdat wie we zijn; onze Essentie, heel veel verschillend aspecten heeft, bieden we veel verschillende trainingen aan.

De essentietrainingen geef ik in Nijmegen samen met Ko bakker. Welke trainingen dat zijn en wanneer ze gegeven worden kun je zien in de kalender.